+370 5 239 45 69

"UAB "STA Logistic" darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas"

2.png

                                        

                                                   Europos socialinis fondas


UAB "STA Logistic" įgyvendina projektą "UAB "STA Logistic" darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas". Projektas įgyvendinamas pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846.


UAB „STA Logistic“ misija – optimalaus transporto logistikos paslaugų, teikiamų tarptautinėje ir vietinėje rinkose, paketo sukūrimas ir pasiūlymas klientui, kartu užtikrinant maksimalų patikimumą, klientų aukščiausios kokybės aptarnavimą, didinant jų veiklos efektyvumą ir maksimaliai mažinant sąnaudas. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos pagal finansavimo aprašą remiama veikla – investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į paslaugas darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Projekto įgyvendinimo metu bus apmokyti pareiškėjo darbuotojai. Visi mokymuose dalyvavę asmenys gaus mokymų baigimo pažymėjimus. Norint tinkamai vykdyti veiklą ir išlikti konkurencinga įmone rinkoje, siekia investuoti į darbuotojų darbinių kompetencijų ugdymą. Teikiamo projekto įgyvendinamų veiklų metu bus stengiamasi orientuotis ne į standartinius darbuotojų mokymus, bet į unikalius, aiškias profesines kompetencijas ugdančius mokymus, kurie ne tik pakels bendrą darbuotojų profesinę kompetenciją, bet ir paskatins darbuotojams suteikti aukštos kokybės mokymų. Siekiant išlaikyti esamus darbuotojus, bei pritraukti naujų kvalifikuotų darbuotojų, mūsų įmonėje yra būtina investuoti į jų žinias, tokiu būdu didinant darbuotojų motyvaciją. Projekto tikslas – tobulinant darbuotojų kvalifikaciją žinias ir gebėjimus, skatinant tiesiogines užsienio investicijas.


IMG-7518.JPG


Įgyvendinus projekto veiklas kokybiniai teigiami pokyčiai turės įtaką tikslinių grupių dalyviams, nes kvalifikacijos pakėlimas ne tik suteiks profesinių žinių, bet ir padidins darbuotojų vidinę motyvaciją, pasitikėjimą savimi. Svarbu pažymėti, kad po projekto įgyvendinimo tikslinių grupių dalyviai išsaugos galimybė toliau veikti darbo rinkoje ir būti joje konkurencingi. Projekto rezultatai turės teigiamos įtakos darbuotojų darbo rezultatyvumui ir efektyvumui. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų į projektą investuojama - 86.541,96 Eur.


Kontaktai:

El. P. – t.sabiun@stalogistic.com

Cookies
Ši svetainė naudoja slapukus analitikams, asmeniniams poreikiams pritaikyti ir reklamai. Naršydami, sutinkate naudoti slapukus.
phone ico
Užsisakykite, kad jums perskambintų